กำลังออนไลน์

เรามี 79 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

นายกสมาคม


ประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายเว็บไซต์สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

====================================

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของสมาคมนักบริหารพัสดุฯ

www.cmatthai.com

====================================

 

 

new iconโครงการสัมมนาทางวิชาการ

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

เรื่อง การปฏิบัติตาม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ......”

ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 ถึงวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพศรี อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี

ปะหน้าโครงการ    

โครงการสัมมนา

แผนที่โรงแรมเจริญโฮเต็ลและโรงแรมต่างๆใกล้เคียง

 

new iconพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

Untitled-2

 


หน้า 1 จาก 2
free pokerfree poker