D34

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม,คณะที่ปรึกษา,คณะกรรมการบริหาร

 คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม 2557

 

new iconสัมมนา ครั้งต่อไป วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557

ณ.โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เรื่อง "การบริหารงานพัสดุภารรัฐในวาระปีปฏิรูป"

รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร ใบแจ้งชำระเงิน

ใบจองห้องพัก

หนังสือเวียนโครงการ

เปิดระบบโอนเงินตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

***(รีบจองห้องพักกันก่อนนะครับผม)***

1.โรงแรม บ้านดินกี่ 21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 90 ห้อง ห้องพักไม่รวมอาหารเช้า 750 บาท ห้องพร้อมอาหารเช้า 1,050 บาท โทรศัพท์ ๐๕3 224455 แฟกซ์ 053 224466 คุณกาญจนา พรหมมาตร

2.โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 23, ถนนห้วยแก้ว, ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200 จำนวน 80 ห้อง 1,300 บาท โทรศัพท์ 081 7344742        คุณนิยดา โอรสาโรจน์

3.โรงแรม เมย์ฟลาวเวอร์ฯ ซอย ๙ ถนนนิมมานเหมินท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 85 ห้อง ห้อง Superior 1,250 โทรศัพท์ 053 215328 โทรสาร ๐๕๓ ๒๑๕ ๕๑๒ คุณกรวิกา ทิพยมณี


 

  DSC00022DSC00018 DSC00005 DSC00013

 

ข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะกรรมการบริหาร,ที่ปรึกษา,

 คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

 ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งๆขึ้น

 ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรตลอดไป

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


 

กรมบัญชีกลาง

มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ

นายวัลลภ  ภักดีสุข (นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย)

 

88888888555555555555

66666666666666667777777

 

new iconหนังสือเวียน

ด่วนที่สุด นร 0506/ว48 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557

ด่วนที่สุด นร 0506/ว49 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557

 

 

ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย สมัยที่ 19    

กำหนดการประชุมใหญ่ประจำปี 2556 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น.

ขอเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมจากห้องน้ำทิพย์ กรมชลประทาน ไปจัดที่ ห้องบุษบงกช เอ

โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

DSC00020DSC00021DSC00022DSC00080

 
8 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555
คณะกรรมการสมาคมฯได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง
3

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555
นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมฯ
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายมนัส แจ่มเวหา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 


หน้า 1 จาก 2
free pokerfree poker

นายกสมาคม

กำลังออนไลน์

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์