กำลังออนไลน์

เรามี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

นายกสมาคม

Untitled-1111 copy

 

new iconโครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ”

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมแอมบัสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เปิดระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ปะหน้าโครงการสัมมนา

โครงการ ใบสมัคร ที่พัก จองโรงแรม

 

 

 

new iconเอกสารการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง สวัสดี พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ

ระหว่างวันศุกร์ที่ 16 ถึงวันเสาร์ที่ 17 ธันาวาคม 2559

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ.ชุณหจิต 1  อ.ชุณหจิต 2

 

อ.ชัชพร    อ.กฤษฎา  ดร.มานะ

 

Untitled-1 copy

 

DSC00012

ธนาคารออมสิน ยินดีร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์จุลสารสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 200,000 บาทถ้วน

 


หน้า 1 จาก 2
free pokerfree poker