กำลังออนไลน์

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

นายกสมาคม

20457wisitp3

"สองเมษามหามงคล"

พระเอยพระผู้ให้                                น้ำพระทัยนารีแก้ว

ประเสริฐแสนเพริดแพร้ว                       พิสุทธิ์แล้วใดจะปาน

พระเอยพระทรงยศ                             เกริกปรากฏทั่วถิ่นฐาน

เคียงคู่พระภูบาล                               พระทรงงานไม่เว้นวาย

พระเอยพระจอมขวัญ                          พระมุ่งมั่นมิห่างหาย

ทุกข์ร้อนก็ผ่อนคลาย                          ชนทั้งหลายได้ร่มเย็น

พระเอยพระทรงศรี                             จอมนารีทรงเล็งเห็น

ศึกษาไม่ว่างเว้น                                พระทรงเป็นหวังแห่งชน

พระเอยพระจอมจิต                             พระผู้คิดให้ไทยพ้น

สิ้นทุกข์และมืดมล                              ที่หมองหม่นก็มลาย

สองเมษมหิศักดิ์                                น้อมใจภักดิ์กราบถวาย

ชนม์ยืนหมื่นปีปลาย                           วรกายทรงสำราญ

ห้ารอบพรรษามาศ                             กราบพระบาททรงสุขศานต์

ถวายมงคลกาญจน์                            ดลบันดาลทรงพระเจริญ

ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ประพันธ์โดย พันเอก(พิเศษ) เกษม  ปูรณานนท์

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

 

new iconโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุฯ สาหรับ จนท.พัสดุมือใหม่ และ e-GP phase 3"

ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 ถึงวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

จัดโดย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

รายละเอียดโครงการสัมมนา

หนังสือเวียนโครงการสัมมนา

ห้องพักและแผนที่โรงแรม

 

ระบบเปิดลงทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2558 นี้

 

DSC00012

ธนาคารออมสิน ยินดีร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์จุลสารสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 200,000 บาทถ้วน

 

new iconเอกสารการบรรยายเชียงใหม่ ณ. โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

อ.กฤษฎา  อ.ยุทธนา  อ.ชัชพร  การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ 

ทิศทางการจัดซื้อจัดจ้างในวาระปฎิรูป  ทิศทางจัดซื้อจัดจ้าง e-Gp ระยะ ที่3

e-Gp ระยะ ที่ 3  กรณีศึกษา แนววินิจฉัย

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการการก่อสร้าง เนื่องจากปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

 

D34

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม,คณะที่ปรึกษา,คณะกรรมการบริหาร

 คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม 2557

 

  DSC00022DSC00018 DSC00005 DSC00013

 

ข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะกรรมการบริหาร,ที่ปรึกษา,

 คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

 ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งๆขึ้น

 ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรตลอดไป

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


 


หน้า 1 จาก 2
free pokerfree poker