new iconสัมมนา ครั้งต่อไป วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557

ณ.โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เรื่อง "การบริหารงานพัสดุภารรัฐในวาระปีปฏิรูป"

รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร ใบแจ้งชำระเงิน

ใบจองห้องพัก

หนังสือเวียนโครงการ

เปิดระบบโอนเงินตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

***(รีบจองห้องพักกันก่อนนะครับผม)***


 

  DSC00022DSC00018 DSC00005 DSC00013

 

ข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะกรรมการบริหาร,ที่ปรึกษา,

 คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

 ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งๆขึ้น

 ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรตลอดไป

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


 

กรมบัญชีกลาง

มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ

นายวัลลภ  ภักดีสุข (นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย)

 

88888888555555555555

66666666666666667777777

 

new icon สมาคมฯทำหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง

เรื่อง แรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพพัสดุ ฯ

บทความ เส้นทางอาชีพ และการพัฒนาบุคคลากรด้านพัสดุในต่างประเทศ

 DSC00057DSC00047

 DSC00056DSC00027DSC000200

DSC00008DSC00006 DSC000230

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบอธิบดีกรมบัญชีกลาง   (นายมนัส แจ่มเวหา) และรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่) เพื่อขอความกรุณาพิจารณาทบทวนเรื่องหลักเกณฑ์?การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการเป็นกรรมการด้วย นอกจากนั้นยังขอให้พิจารณากำหนดค่าวิชาชีพพัสดุ และเปิดหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพพัสดุ ทั้งนี้ ทั้งสองท่านได้รับไว้พิจารณาด้วยแล้ว

 

new iconแนวทางการปฏิบัติในระบบ e-GP ระยะ 2 เพิ่มเติม-24 ก.ย.57

ว.228 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ ลงวันที่ 2 กันยายน 2557

 

new iconหนังสือเวียน

ด่วนที่สุด นร 0506/ว48 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557

ด่วนที่สุด นร 0506/ว49 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557

 

 

ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย สมัยที่ 19    

กำหนดการประชุมใหญ่ประจำปี 2556 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น.

ขอเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมจากห้องน้ำทิพย์ กรมชลประทาน ไปจัดที่ ห้องบุษบงกช เอ

โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

DSC00020DSC00021DSC00022DSC00080

 


หน้า 1 จาก 2
free pokerfree poker

นายกสมาคม

ป้ายโฆษณา

กำลังออนไลน์

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์