new icon โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “การป้องปรามการทุจริต ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ”

 ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ถึงวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร ใบแจ้งชำระเงิน

หนังสือเวียนโครงการ

แบบจองห้องพัก

เริ่มเปิดรับสมัครลงทะเบียนในวันที่ 22 มกราคม 2558

 

DSC00012

ธนาคารออมสิน ยินดีร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์จุลสารสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 200,000 บาทถ้วน

 

new iconเอกสารการบรรยายเชียงใหม่ ณ. โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

อ.กฤษฎา  อ.ยุทธนา  อ.ชัชพร  การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ 

ทิศทางการจัดซื้อจัดจ้างในวาระปฎิรูป  ทิศทางจัดซื้อจัดจ้าง e-Gp ระยะ ที่3

e-Gp ระยะ ที่ 3  กรณีศึกษา แนววินิจฉัย

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการการก่อสร้าง เนื่องจากปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

 

D34

ข้าพระพุทธเจ้าในนาม,คณะที่ปรึกษา,คณะกรรมการบริหาร

 คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม 2557

 

  DSC00022DSC00018 DSC00005 DSC00013

 

ข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะกรรมการบริหาร,ที่ปรึกษา,

 คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

 ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงยิ่งๆขึ้น

 ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรตลอดไป

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


 

กรมบัญชีกลาง

มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ

นายวัลลภ  ภักดีสุข (นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย)

 

88888888555555555555

66666666666666667777777

 


หน้า 1 จาก 2
free pokerfree poker

นายกสมาคม

กำลังออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์