new iconสัมมนา ครั้งต่อไป วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557

ณ.โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ เร็วๆ นี้ ครับ

***จะเปิดรับสมัครสัมมนา ประมาณเดือน ตุลาคม 2557 ***

 

new iconเอกสารการบรรยาย

อ.สมศักดิ์       EGp    สอบราคา

อ.สุธิษา         E-Auction    การทำสัญญา     ตัวอย่างสอบราคา 

                   เฉลย หลักประกันเงินล่วงหน้า+แก้ไขสัญญา 

                   เฉลยโจทย์ฝึกปฏิบัติ รบ. 49 สมาคมฯ

อ.มงคล         การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง     ความรู้พื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

อ.อธิวัฒน์      ----อยู่ระหว่างแก้ไข----

 

ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย สมัยที่ 19    

กำหนดการประชุมใหญ่ประจำปี 2556 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น.

ขอเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมจากห้องน้ำทิพย์ กรมชลประทาน ไปจัดที่ ห้องบุษบงกช เอ

โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

DSC00020DSC00021DSC00022DSC00080

 

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จะร่วมเป็นเจ้าภาพบำเบ็ญกุศลพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น.  สมาชิกท่านใดมีความประสงค์

จะเข้าร่วมในการนี้ขอเรียนเชิญไปพบกัน ณ บริเวณหน้าตำหนักเพชร เวลา 15.30 น.

การแต่งกาย

บุรุษ สากลนิยมสีดำ

สตรี ไทยประยุกต์หรือไทยพระราชนิยม (สีดำ แขนยาว)

022 IMG 4097

 014IMG 4131

 

เอกสารการบรรยาย สัมมนาขอนแก่น

อ.มงคล  1.  2.  3.  4.  5.

อ.อธิวัฒน์  เอกสารเพิ่มเติม

อ.กฤษฎา

อ.สุธิษา 1.   2.

 

รูป จัดการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่3/2556 เรื่อง " หลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ "

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ถึงอังคาร 16 กรกฎาคม 2556  ณ. โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 667คน 

DSC01373 DSC01376
DSC01387
 


หน้า 1 จาก 2
free pokerfree poker

นายกสมาคม

ป้ายโฆษณา

กำลังออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์