โครงการสัมมนาทางวิชาการ
โครงการจ.เชียงใหม่ 5- 2560

received 1481770401898587

 คลิ๊กรายละเอียดโครงการ ตรงนี้...

 
โครงการจังหวัดอุดร

new iconโครงการสัมมนาทางวิชาการ

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

เรื่อง การปฏิบัติตาม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ......”

ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 ถึงวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพศรี อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี

ปะหน้าโครงการ    

โครงการสัมมนา

แผนที่โรงแรมเจริญโฮเต็ลและโรงแรมต่างๆใกล้เคียง

 
ประกาศสัมมนาทางวิชาการ

new iconประการการจัดสัมมนาทางวิชาการ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง ความก้าวหน้าของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560

   รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เอกสารการบรรยาย อ.ชุณหจิต 1   อ.ชุณหจิต 2

เอกสารการบรรยาย อ. ศิริกัญญา

new iconโครงการสัมมนาทางวิชาการ (ต่างจังหวัด)

เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ณ มิถุนายน 60

วันศุกร์ที่ 16 และเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

ณ.โรงแรมไดม่อนพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดครับ

เปิดการลงทะเบียนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

02 618 2159 02 618 7490

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

 
สัมมนาแอม1-60

new iconโครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ”

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมแอมบัสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เปิดระบบลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ปะหน้าโครงการสัมมนา

โครงการ ใบสมัคร ที่พัก จองโรงแรม

 

 

 
โลตัสปาง 59

new iconเอกสารการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง สวัสดี พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ

ระหว่างวันศุกร์ที่ 16 ถึงวันเสาร์ที่ 17 ธันาวาคม 2559

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ.ชุณหจิต 1  อ.ชุณหจิต 2

 

อ.ชัชพร    อ.กฤษฎา  ดร.มานะ

 

 


หน้า 1 จาก 5
free pokerfree poker